Ruim een jaar was ik als communicatieadviseur aan het programma Water in Balans verbonden. Daarin gaat Waterschap Limburg wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen, samen met partners als gemeenten, de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), natuurorganisaties en Provincie Limburg. Ook inwoners van Limburg kunnen van alles doen om wateroverlast te voorkomen, zoals de campagne Wacht niet op water laat zien.

Omgevingscommunicatie
In deze opdracht stond omgevingscommunicatie centraal: met nieuwsbrieven en inloopbijeenkomsten betrokken we de omgeving bij de voortgang van plannen voor onder meer de aanleg van regenwaterbuffers. Toen het coronavirus zijn intrede deed, stapten we over naar online participatie. Trots ben ik op de filmserie ‘Slim omgaan met water’, waarin o.a. agrariërs aan het woord komen die op allerlei manieren water vasthouden op hun akkers. Ook kijk ik met plezier terug op Gebied Kwistbeek, één van de gebiedspilots in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet.