Ooit zwommen elften, palingen, steuren en zalmen ongestoord tussen Noordzee en grote rivieren als Rijn en Maas heen en weer. De ene trekvis doorkruiste ons land om eitjes te leggen hoog in de Zwitserse Alpen, de andere kwam juist uit die bergen stroomafwaarts om op zee te paaien. Het Haringvliet was één van de belangrijkste toegangspoorten van onze dynamische delta. Hoogtepunt in mijn werk voor Droomfondsproject Haringvliet was het ophalen van de benodigde fondsen voor en de creatie van ‘Swim, Fish, Swim!‘ Deze tentoonstelling was tot eind oktober 2018 te zien in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en ging daarna, net als trekvissen, op reis door Europa.