Een tweedaagse training Strategisch Omgevingsmanagement bij WesselinkVanZijst leidde tot het begeleiden van gesprekken tussen NS, opleidingsinstituten en werkgevers. Op drie locaties in Nederland onderzochten we hoe de hyperspits kan worden afgevlakt. Trots ben ik op de pilot ‘Stap uit!’ die is voortgekomen uit deze gesprekken.