Over onder meer transparantie, greenwashing, effectief netwerken, de kracht van kwetsbaarheid en het nieuwe werken heb ik diverse artikelen, columns en blogs geschreven.

Meer artikelen zijn te vinden op VIDM, zoals ‘Zeven vragen aan Irenka van den Hout’ uit Communicatie NU, het grootboek van Betteke van Ruler uit 2012.