Duurzaamheid is GÉÉN luxe

 In Framing, Storytelling

Soms vallen kwartjes bij mij langzaam. Tijdens een Logeion-bijeenkomst over greenwashing hoorde ik meerdere keren “duurzaamheid is een luxe” uit de mond rollen van Toy Hertogh, directeur van het jonge bedrijf WeGo. De eerste keer dacht ik het verkeerd gehoord te hebben. De tweede keer was ik te verbijsterd om te reageren. Omdat zijn uitspraak blijft na-etteren en ik dit frame écht de wereld uit wil helpen, beweer ik hier luidkeels het tegendeel: duurzaamheid is een noodzaak.

Niet te laat

We hebben maar vijf jaar de tijd om er met elkaar voor te zorgen dat de temperatuur wereldwijd maar met 1,5 graad stijgt. Daar hebben bijna tweehonderd landen tijdens de Klimaattop in Parijs in 2015 voor getekend. Niet voor niets: klimaatverandering, waterschaarste en voedselonzekerheid leiden niet alleen tot oorlogen, maar vormen ook de grootste bedreiging voor de continuïteit van bedrijven. Kitty van der Heijden, directeur van het World Resource Institute Europe en lid van de Raad van Commissarissen van Unilever, schetste niet voor niets schrikbarende scenario’s tijdens het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland. Het is echter niet te laat. Ze riep de 900 aanwezige ondernemers dan ook op in actie te komen; de urgentie is hoog.

Duurzaamheid verkopen lastig?

WeGo is een jong bedrijf dat zakelijk autodelen mogelijk maakt. Hun mobiliteitsoplossing biedt efficiencyvoordelen voor wagenparkbeheerders doordat méér gebruikers van een kleiner aantal voertuigen gebruik kunnen maken. Minder kosten, minder CO2– uitstoot. Een sterke combinatie, zou je zeggen. Vreemd genoeg wordt over duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen of CO2-reductie niet gerept op de home page van WeGo. En hun gesprekken met potentiële klanten gaan vooral over kostenbesparing en features als inzicht, controle en flexibiliteit. WeGo zou graag binnenkomen bij overheden. Dat zou niet moeilijk moeten zijn: sinds begin 2015 hebben alle overheden de verantwoordelijkheid 100 procent duurzaam in te kopen. Bij dat streven sluit de dienst van WeGo perfect aan. Waarom die duurzaamheidstroef dan niet gebruiken?

What’s in a word?

Misschien omdat het woord ‘duurzaamheid’ voor iedereen iets anders betekent: gaat het over producten en diensten, een business model of een levenswijze? De WeGo-directeur denkt kennelijk aan innovaties die nog geen kritische massa hebben bereikt. “Niet iedereen kan zich een Tesla veroorloven,” zei hij tijdens de paneldiscussie.
In het onlangs verschenen ‘De verborgen impact’ geeft ingenieur en ontwerpster Babette Porcelijn allerhande tips om mee te werken aan de broodnodige verduurzaming van onze samenleving. Oók voor mensen met een kleine portemonnee. Tegen Toy zou ik dus willen zeggen: houd op met het ondergraven van je eigen business case! Je hebt een prachtig en sterk verhaal in handen. Gebruik dat!

Dit blog is ook verschenen op www.storytellingmatters.nl.

Recommended Posts
Boer in Ethiopië