De content van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin leert de ervaring dat informatie op deze website verouderd kan zijn of onvolkomenheden kan bevatten.

Copyright

Bezoekers van deze website mogen geen content van deze website publiceren of dupliceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Glasshouse Communications. Glasshouse Communications is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade die direct of indirect gevolg is van gebruik van de content van deze website.

Privacy

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen indien u een product en/of dienst afneemt van Glasshouse Communications of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Lees meer in de Privacy Statement van Glasshouse Communications.

Overig

Deze disclaimer is niet bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waar uitsluiting van aansprakelijkheid niet geoorloofd is, overeenkomstig de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving.

Algemene Voorwaarden